CHOREOGRAFICKÁ TVORBA II.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na druhú časť vzdelávacieho semináru Choreografická tvorba II., ktorý sa uskutoční v piatok 25. júna 2021 od 17:30 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Seminár je určený pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov a nadväzuje na prvú časť online webináru, v ktorom sa účastníci dozvedeli o základoch choreografickej tvorby vo folklórnych kolektívoch. Lektorom druhej časti prednášky bude Stanislav Marišler, umelecký vedúci SĽUKu, Katedra tanečnej tvorby na VŠMU v Bratislave.   
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Počet účastníkov na prednáške je obmedzený a môže sa meniť podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Prihlášky a bližšie informácie na dsimanova@vuczilina.sk