VÝTVARNÝ KLUB PRI KRKS – DUŠAN CHILÝ

Dušan sa narodil v roku 1954 v Dunajove. Po ukončení základnej školy študoval na Gymnáziu v Čadci, na Vysokej vojenskej škole a na Vojenskej akadémii v Brne. V priebehu profesionálnej vojenskej služby pôsobil najskôr vo vojenských posádkach v západných Čechách, neskôr v najvyšších štruktúrach riadenia armády v Prahe, Trenčíne a v Bratislave a nakoniec v diplomatickej misii v Belehrade.

Po odchode do dôchodku sa s rodinou presťahoval na rodné Kysuce a svoj voľný čas venuje maľovaniu a ďalším záľubám. Od roku 2004 sa zapája do súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni, kde získal viacero ocenení. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav – v Trenčíne, Piešťanoch, Humennom, Žiline, Čadci, Oščadnici, Svrčinovci, Turzovke, Krásne, Uherskom Hradišti, Ostrave, Karvinej a v poľskom Rybniku. Autorské výstavy mal v Čadci, Žiline, Kysuckom Novom Meste, Krásne nad Kysucou, Starej Bystrici a v poľskej Rajczi.

Prínosom pre zdokonalenie jeho výtvarného prejavu je účasť v kluboch neprofesionálnych výtvarníkov v Čadci a v Žiline, kde pod vedením renomovaných výtvarníkov získal potrebné teoretické základy maliarskych techník. Veľkým prínosom je hlavne maľovanie v kolektíve na plenéroch, kde má maliar možnosť konfrontovať svoju prácu a učiť sa od kolegov.

Hlavnou témou jeho tvorby je hlavne rozmanitá krása slovenskej krajiny, objekty ľudovej architektúry, zaujímavé historické a religiózne objekty, mestské scenérie, taktiež kvetinové zátišia a ďalšie témy. Preferovanými technikami sú: kresba, akvarel, olej a akryl.