Výtvarný plenér

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v mesiaci jún odložený jesenný plenér pre členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS v Žiline zameraný na maľbu krajiny. S príchodom leta sa postupne uvoľnili aj protipandemické opatrenia a tak sa mohlo dvadsaťtri výtvarníkov v sobotu 12. júna v Budatínskom parku v Žiline pod vedením lektorov akad. mal. Stana Lajdu a Mgr. art. Andreja Mazúra stretnúť a namaľovať nádherné zákutia hradného parku či sútoku riek Váh a Kysuca. Plenér sa podarilo zorganizovať vďaka Fondu na podporu umenia a Žilinskému samosprávnemu kraju.