TVORIVOSŤ A ZRUČNOSŤ V PALIČKOVANEJ ČIPKE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline pripravili 5. ročník vzdelávacieho kurzu Tvorivosť a zručnosť v paličkovanej čipke. Pre pandemickú situáciu sa celoslovenské stretnutie čipkárok v tomto roku uskutočnilo formou videokurzov, do ktorých sa prihlásilo 118 účastníkov. Pod vedením lektoriek: Katarína Búranová, Lýdia Pekaríková, Emília Ondíková a Jarmila Rybánska sa 117 čipkárok a 1 čipkár naučili 4 rôzne témy dohromady v 14 videokurzoch. Vo virtuálnej výstave Vám ukážeme výber z prác v jednotlivých témach.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.