Program Cyrilometodských dní v Terchovej 2021

SOBOTA  3. 7. 2021

11.00 h – Terchovská galéria umenia
KORENE DOMOVINY
Vernisáž výstavy  Beáty Krasňanskej
(Obrazy  a drevené objekty  reflektujúce tematiku od stvorenia sveta po odovzdávanie cyrilo-metodského posolstva)
účinkujú: Jozef Šimonovič, muzikanti a speváci z Terchovej
kurátorka: Ing. Mária Lombardini

15.00 h – Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
15. výročie posvätenia Krížovej cesty

18.15 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA

19.30 h – Terchovská galéria umenia
MEDZI DVOMA TRADÍCIAMI
Multižánrový program pri príležitosti jubilea miestnej farnosti
účinkujú: páter Pavol Hudák, SVD, Marián Zajac, Rudolf Patrnčiak, muzikanti, speváci a recitátori z Terchovej
scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

NEDEĽA  4. 7. 2021

6.30 a 8.30 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša

16.00 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
GALAKONCERT
Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej
účinkujú: Štátny komorný orchester Žilina,
Leoš Svárovský, dirigent
Teo Gertler, husle
Zuzana Weiserová, soprán
Miešaný spevácky zbor Lúčnica
Elena Matušová, zbormajsterka

PONDELOK  5. 7. 2021

6.30 a 8.30 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup
hra a spev: zbor Kolená

14.00 – 16.00 h – Námestie Andreja Hlinku
MUZIKA NÁS SPÁJA
účinkujú: Dychový orchester ROK Zator (PL), ZBOJBAND, HAŠTRLE, SZUŠ Akadémia muzika Terchová, elokované pracovisko Zázrivá a hostia

Podujatie je venované 290. výročiu vzniku Farnosti a postavenia Kostola svätého Martina v Terchovej (1731 – 2021)

Organizátori: Obec Terchová, Biskupský úrad Žilina, Miestne kultúrne stredisko Terchová, Farský úrad Terchová, Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline