PETER CABADAJ

PETER CABADAJ

Všestranne zameraný umelec Peter Cabadaj je významnou osobnosťou našej kultúry. Dlhodobo a výrazne prispieva k jej rozvoju, a to nielen na Slovensku. Uznanie mu patrí predovšetkým za zachovávanie národných tradícií a folklóru. Stojí za množstvom úspešne zrealizovaných projektov a jeho širokospektrálna tvorba zasvätenú nášmu kraju je naozaj výnimočná.