Choreografická tvorba vo folklórnych kolektívoch

Vedúci a členovia folklórnych kolektívov sa v piatok 25.6.2021 stretli v priestoroch Makovického domu v Žiline na druhej časti vzdelávacieho semináru Choreografická tvorba II. Pod vedením odborného lektora Stanislava Marišlera z Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a umeleckého vedúceho SĽUKu sa účastníci dozvedeli o tom, čo je dramaturgická krivka, symetria a asymetria v priestore, ktoré body sú na javisku dôležité a ako sa po nich tanečníci pohybujú. Oboznámil ich s prácou choreografa, ale aj s ostatnými profesiami, ktoré sú pre vytvorenie profesionálneho choreografického diela potrebné. Zároveň však upozornil, že neexistuje vzorec na vytvorenie úspešnej choreografie a jej tvorca musí dbať na pocit. Prednášku uzavreli praktické choreografické ukážky z tvorby lektora Stanislava Marišlera.

Organizátorom prednášky bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline a z verejných zdrojov ju podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.