DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA – súťaž vyhlásená

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti pod názvom Detská rozprávková Žilina.

Súťažné kategórie – rozprávka: a) deti od 8 do 10 rokov b) deti od 11 do 13 rokov

Vyhlasovateľ a organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Uzávierka prihlasovania: 8. október 2021
Termín vyhodnotenia: 10. december 2021

Súťažné práce je potrebné poslať v 4 kópiách spolu s podpísanou prihláškou poštou na adresu
Krajského kultúrneho strediska v Žiline (Horný val 20, 01001 Žilina), zároveň je potrebné súťažné
práce poslať elektronicky (vo worde) na mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk kvôli vyhotoveniu
zborníka víťazných prác.

Celé znenie propozícii súťaže a prihlášku si môžete stiahnuť: