TAKÍ BOLI PARÁDNI

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva všetkých záujemcov o ľudový odev na výstavu Takí boli parádni, ktorá prezentuje tradičné techniky zdobenia ľudového odevu, a tiež odev zemanov.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 29.7.2021 o 15.00 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Návštevníci budú môcť na odevných súčiastkach vidieť rôznorodosť materiálov a techník, ktoré sa využívali pri zdobení ľudového odevu predovšetkým v obciach regiónov Žilinského kraja, a to do prvej polovice 20. storočia. Súčasťou výstavy je aj ukážka odevu zemanov – nižšej vrstvy šľachty, z oravského a turčianskeho regiónu.

Bližšie informácie o technikách zdobenia si budú môcť záujemci v Makovického dome prísť vypočuť 15. augusta od 14. hodiny počas komentovanej prehliadky výstavy a prednášky, ktorú povedie lektorka Eva Dudková, etnologička zo Slovenského národného múzea v Martine.

Výstava Takí boli parádni je súčasťou 59. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej. Sprístupnená bude od 30. júla do 27. augusta v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrKS aj v iných hodinách).

Organizátorom výstavy je Krajské kultúrne stredisko v Žiline, odbornú spoluprácu prevzalo Slovenské národné múzeum v Martine. Z verejných zdrojov ju podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.