Otvorenie výstavy Takí boli parádni

Žilinská pozvánka na Jánošíkove dni v Terchovej sa aj v tomto roku niesla v znamení ľudového odevu. Vo štvrtok 29. júla otvorilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline vernisážou výstavu Takí boli parádni, ktorá prezentuje tradičné techniky zdobenia ľudového odevu.

Úvod vernisáže patril Terchovskej muzike z dolniakov, ktorá bola aj jedným z účinkujúcich v podvečernej terchovskej pozvánke na Mariánskom námestí. Návštevníkom vernisáže sa postupne prihovorili Milan Laurenčík, podpredseda NR SR a podpredseda ŽSK, Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina a Jozef Dávidík, starosta obce Terchová. Všetci spoločne vyjadrili úctu a obdiv nad zručnosťou a výtvarným cítením našich predkov. Záverečné slovo patrilo etnologičke Eve Dudkovej zo Slovenského národného múzea v Martine, ktorá bola odbornou garantkou celej výstavy.

Pri tradičnom ľudovom odeve zaznamenávame rôznorodosť použitia materiálu i bohatosť výzdoby. Výber základného materiálu na zhotovenie odevných súčiastok a doplnkov ovplyvňovalo niekoľko faktorov – estetické kritérium, finančné možnosti majiteľa, ponuka obchodov, či možnosť domácej výroby. Výber výzdoby ľudového odevu a odevných doplnkov i výber farebnosti, či motívu zas určovali regionálne zvyklosti úzko súvisiace nielen s lokalitou, ale i s obdobím svojho vzniku.“ priblížila Eva Dudková.

Práve rôznorodosť materiálov a výzdobných techník môžu návštevníci na výstave obdivovať vďaka exponátom zapožičaným zo Slovenského národného múzea v Martine, Kysuckého múzea v Čadci, Považského múzea v Žiline a taktiež zo súkromného archívu Ivety Michalíkovej, starostky obce Čičmany a Tibora Mahúta, vynikajúceho výrobcu, ktorý sa vo svojej tvorbe venuje práci s kožou, kovom a drevom. Výstava teda prezentuje odevné súčiastky z obcí regiónov Žilinského kraja. Návštevníci môžu vidieť vyšívané rukávce, zásterky, mužské košele, paličkované čepce, riasené sukne, ale aj rôznymi aplikáciami zdobené party a odevné doplnky. Zaujímavosťou je aj ukážka odevu zemanských žien z Oravy a Turca, kde vyniká hodváb, brokát či kovové čipky a určite zaujme čepiec matky spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava.

Sprievodným podujatím výstavy je komentovaná prehliadka výstavy a prednáška Zdobenie ľudového odevu, ktorá sa uskutoční 15.8. 2021 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Lektorkou prednášky bude Eva Dudková, SNM Martin.

Výstava Takí boli parádni je v Makovického dome v Žiline sprístupnená do 27. augusta 2021 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrKS aj v inom čase). Organizátorom výstavy a sprievodnej prednášky je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine. Z verejných zdrojov výstavu podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.