KOLÁROVICKÁ GALÉRIA SLÁVY – I. časť

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Kolárovice.  

Predstavujeme 5 významných dejateľov, ktorými sú: Marián Kováčik, Milan Mičienka, Marian Hruštinec, Václav Sivko, Veronika Hortová.