IVAN KELLY KÖHLER – ČIČMANY INAK

■ film ■ kamera: Michal Smatana, Miroslav Smatana ■ dramaturgia a réžia: Peter Ničík, Petra Rovderová ■ film uvádzame pri príležitosti vernisáže rovnomennej výstavy vo Viedni 30. 8. 2021, ktorú organizuje Slovenský inštitút vo Viedni v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a KrKS v Žiline ■ hudba: FSk Povoja z Bratislavy – Dve Pijacke z Čičmian, FSk Lastovienka z Čičmian ■ Music: http://www.bensound.com