Fujary opäť zdobia Makovického dom

V Makovického dome v Žiline otvorili uplynulý piatok 3. septembra 2021 druhý ročník výstavy Desať právd o fujare. Výstava prezentuje desať vynikajúcich výrobcov fujár a pastierskych hudobných nástrojov.

Vernisáž výstavy otvorili Jozef Pobočík a Mário Háronik z Brvnišťa, ktorí návštevníkom predstavili piesne zo svojej obce a tiež tóny rífových píšťal, typické pre Papradňanskú dolinu.

Úvodné slová patrili viceprimátorke mesta Žilina, Barbore Birnerovej a po nej sa divákom prihovoril odborný garant výstavy, Peter Jantoščiak, kurátor zbierky hudobných nástrojov v Slovenskom národnom múzeu, Hudobnom múzeu.

Na výstave môžu návštevníci obdivovať okrem fujary aj ďalšie pastierske hudobné nástroje, ako koncovky, troj či šesť dierkové píšťalky, pastierske rohy  a rífové píšťaly, a to od výrobcov: Dušan Ceber, Dominik Chrušč, Miroslav Libica, Juraj Majerský, Milan Mičkalík, Jozef Pobočík a jeho syn Jozef Pobočík ml., Jaroslav Škoda, Dominik Spišiak a Miroslav Štefánik. „Počas tohto ročníka budeme môcť prežiť niekoľko výnimočných chvíľ. Som rád, že medzi nami môžeme privítať aj výrobcov mladšej generácie. Jedná sa totiž o jednu z desiatich právd, a to stretávať sa, zachovávať a odovzdávať tradíciu výroby fujár svojim pokračovateľom.“ povedal Michal Fiľo, kurátor výstavy, majster ľudovej umeleckej výroby v oblasti výroby hudobných nástrojov.

Súčasťou výstavy je aj ukážka autorskej tvorby Víta Pieša, rodáka z Čičmian, ktorý sa v tomto roku dožíva obdivuhodných 90 rokov. V jeho tvorbe dominuje práca s drevom, kožou a kovom, so zameraním predovšetkým na pastiersku kultúru. Výnimočné sú črpáky, pastiersky riad či salaše, ktoré podľa svojich spomienok premietol do drevených zmenšenín.

Sprievodné podujatie k výstave Desať právd o fujare prebiehalo v priestoroch Kaštieľa Čičmany, kde sa rovnako v piatok 3. septembra výrobcovia stretli počas besedy Vyznanie o fujare, porozprávali o svojich začiatkoch a vymenili si svoje skúsenosti z oblasti výroby, ale aj zdobenia hudobných nástrojov. V sobotu sa za účasti výrobcov, ale aj verejnosti konala prednáška Rozhľady – rôzne pohľady na tradičné slovenské hudobné ľudové nástroje pod vedením lektora Petra Jantoščiaka, ktorý v úvode porozprával o histórii fujár a píšťal a spolu s návštevníkmi potom diskutoval o výrobe, tradičnom zdobení, ale aj o rôznych pohľadoch na súčasnú prezentáciu fujár.

Výstava Desať právd o fujare bude v Makovického dome sprístupnená do 30. septembra 2021 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami KrkS aj v inom čase).

Organizátorom celého podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline, vzdelávaciu časť z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.