Vlado Hujík – ŽIVOT NA ZEMI

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Bytča a Milan Sládek uviedli do života knihu s názvom VLADO HUJÍK – ŽIVOT NA ZEMI, pri spomienke na minuloročné nedožité 75. narodeniny básnika a novinára Vladka Hujíka z Plání (osada nad Petrovicami).

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 17. septembra v Dome kultúry v Bytči pod záštitou primátora Miroslava Minárčika.

V kultúrnom programe vystúpili: Folklórna skupina Javorníček z Hvozdnice, heligonkár Jožko Hujík z Petrovíc, premietal sa dokument Poet z lazov od Milana Kosca a na záver vystúpil s pantomímou Milan Sládek.

FOTO: MILAN KOSEC