Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Posledný septembrový víkend sa v areáli Kaštieľa Čičmany po 15-krát stretli fujaristi z celého Slovenska na podujatí Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

4-dňové podujatie, ktoré sa konalo v dňoch 23.-26. september bolo po prvýkrát obohatené o tvorivé dielne. Vo štvrtok a v piatok sa tak účastníci vzdelávali  v oblasti výroby, ale aj hry na fujaru, a to pod vedením lektorov Michala a Matúša Fiľovcov. Návštevníci si mohli vyskúšať niektoré z postupov výroby a tak načrieť do tajov tohto remesla. Piatok 24. 9. zároveň patril vernisáži výstavy Odkazy majstrov. Svojimi výrobkami sa na nej predstavili nielen skvelí výrobcovia a muzikanti, ale aj vynikajúci priatelia, stojaci spolu pri zrode festivalu – Michal Fiľo a Vladimír Homola. Výstava bola pre návštevníkov sprístupnená počas celého podujatia v priestoroch kaštieľa.

Jedným zo sprievodných podujatí bola aj exteriérová výstava fotografií Milana Kosca, mapujúca festival od jeho prvého ročníka.

Hlavný víkendový program patril viac ako 30 fujaristom z celého Slovenska a tiež folklórnym súborom Urpín z Banskej Bystrice, Váh z Liptovského Mikuláša, speváckej skupine Chlopi z Heľpy, Trombitášom z FSk Javorník, Pohroncom so speváčkou Veronikou Bodnárikovou a domácej FSk Lastovienke z Čičmian. V sobotu sa ešte divákom počas samostatného koncertu predstavila Ľudová Hudba Juraja Pecníka a sólisti. Tohtoročné podujatie bolo venované životnému jubileu významného slovenského etnomuzikológa, profesorovi Oskárovi Elschekovi, ktorému organizátori odovzdali poďakovanie a vzdali úctu v programe Pocta človeku. Celým podujatím sprevádzal originálny moderátor Martin Kopor z Hriňovej.

Nedeľný program bol zahájený slávnostnou krojovanou svätou omšou za nositeľov tradícií, ktorá sa po prvýkrát konala v areáli Kaštieľa Čičmany. Dojímavý záver svätej omše patril spomienke na fujaristov, ktorí odišli do muzikantského neba.

Tento ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov v Čičmanoch hodnotím ako jeden z najlepších. Dôvodom je, že sme mohli počas podujatia prežiť viacero výnimočných zážitkov. Medzi najsilnejší z nich pre mňa určite patrí uctenie si jubilea 90. rokov a vzdanie pocty osobnosti v ľudovej kultúre a slovesnosti, profesorovi Oskárovi Elschekovi. Aj keď sme sa, žiaľ, kvôli jeho zdravotným problémom nemohli stretnúť osobne, využili sme moderné technológie, naživo sme sa s ním spojili a symbolicky sme mu odovzdali čičmiansku kabanicu z dielne Juraja Kudjaka.

Ďalším zo zážitkov bola slávnostná sv. omša slúžená na úmysel fujaristov a folkloristov, nositeľov tradícií, ktorí nás už predišli do večnosti. Tá sa odohrávala priamo v areáli Kaštieľa v Čičmanoch a bola súčasťou víkendového programu. 

Napriek sťaženým podmienkam sa spolu s tímom Krajského kultúrneho strediska v Žiline podarilo uskutočniť tohtoročné podujatie, čo vysoko ocenili fujaristi, účinkujúce súbory, spevácke skupiny a hlavne diváci.“ uviedol dramaturg programu a duša celého festivalu, Michal Fiľo.

Podujatie sa konalo v sprísnenom režime OTP a organizátori poďakovali návštevníkom za ich trpezlivosť a ochotu dodržiavať stanovené nariadenia.

Organizátormi podujatia boli Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Kaštieľ Čičmany, Obec Čičmany a Združenie autentického folklóru Pohronci. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, Eriky Jurinovej, ktorá počas sobotného program pozdravila divákov a po prvýkrát si aj zahrala na fujare.

Celé podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.