KOLÁROVICKÁ GALÉRIA SLÁVY – II. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Kolárovice.  

Predstavujeme 5 významných dejateľov, ktorými sú: Štefan Hruštinec, Ivan Hlavoň, Stanislav Igor Šimončič, Cyril Šujak, Štefan Gallo.