KAROL HERIAN – ZDRAVOTNÝ PRÍNOS MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV


utorok 19. október o 8.30 hod. – Súkromná SOŠ Antona Bernoláka 51, Žilina


ZDRAVOTNÝ PRÍNOS MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV


■ prednáška ■ o tom, ako pozitívne vplýva mlieko na ľudský organizmus a prečo je dôležité ho piť ■ lektor: Karol Herian, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekárenského v Žiline ■ prezentácia knihy VÝROBA SYROV ■ dramaturgia: Natália Vašková