KNIHÁRSKY KURZ

Vytvorte si originálny, vlastnoručne viazaný zápisník.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na knihársky kurz pod vedením knihárov Márie Sadlekovej a Miroslava Šlapku, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. novembra od 14.00 do 19.00 h v Makovického dome v Žiline (Horný val 20).

CIEĽ KURZU

–  vyhotovenie zápisníka vo formáte A5, plátenná pevná knižná väzba.

NÁPLŇ KURZU

– oboznámenie sa so základnými knihárskymi názvosloviami, nástrojmi a materiálmi

– skladanie hárkov papiera do jednotlivých zložiek potrebných k vytvoreniu knižného bloku

– šitie knižného bloku

– následná úprava a glejenie knižného bloku

– vyhotovenie pevných knižných dosiek z knihárskej lepenky

– poťahovanie knižných dosiek do knihárskeho plátna a ich následné dekorovanie pomocou stúh

– spojenie knižného bloku s doskami

Cena kurzu: 48 eur /osoba

Zabezpečené budú  všetky nástroje aj materiál potrebný k tvorbe, so sebou si treba priniesť len dobrú náladu a chuť tvoriť.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa vopred na t.č. 0902 214 234 alebo mailom: sadlekovamaria@gmail.com