KOLÁROVICKÁ GALÉRIA SLÁVY – III. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Kolárovice.  

Predstavujeme 4 významných dejateľov, ktorými sú: Jozefa Šupíková, Martin Bršiak, Cyril Hlavoň, Jozef Mičacík.