DRAMA-TVOR

Prvý ročník krajského festivalu DRAMA-TVOR sa konal 6. novembra v Makovického dome v Žiline. Bol zameraný na mladých autorov, ktorí píšu literárne texty vhodné na divadelné (javiskové) spracovanie. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bol počet účastníkov obmedzený. Súčasťou festivalu boli dva workshopy, ktoré viedli lektori: Vlado Mores (pedagóg, režisér a autor divadelných textov) a Andrej Opálený (pedagóg, herec, režisér a autor divadelných hier). Úvodná časť festivalu bola o prvých dotykoch s divadlom a písanou formou drámy. O tom, čo je téma, konflikt, napätie, vzťah, charakter. Ďalšia časť festivalu bola skôr pohybová. Autori mali možnosť tvoriť dramatický dialóg alebo monológ.

Organizátorom festivalu bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s divadelný združením ArtVamo. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.