Čas vianočný 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých ľudovoumeleckých tvorcov na zapojenie sa do pripravovanej výstavy Čas vianočný.

Práce s vianočnou tematikou je možné priniesť najneskôr do 25.11.2021 – Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20 – Makovického dom. Výstava bude opäť predajná, preto prosíme o označenie výrobkov cenovkou a tiež o zoznam vystavovaných predmetov.

Vernisáž výstavy Čas vianočný sa uskutoční 1.12.2021 o 16:30 hod. v Makovického dome v Žiline.