Sárova Bystrica – výsledky krajského kola


I. KATEGÓRIA

1.miesto: Matúš MÁCA, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
2.miesto: Marek BALÁŽ, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Sučany
3.miesto: Ján HROMÁDKA, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie: Katarína MIKULOVÁ, Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského,
Liptovský Mikuláš


II. KATEGÓRIA

1.miesto: Juraj ŠUŇAL, Bilingválne Gymnázium Milana Hodžu, Sučany
2.miesto: Simona ČERNÁKOVÁ, Bilingválne Gymnázium Milana Hodžu, Sučany
3.miesto: Natália KUBIŠTOVÁ, Gymnázium Kysucké Nové Mesto
Čestné uznanie: neudelené


Odborná porota: Lucia Langová, Mgr. art. Tibor Kubička, Marián Lechan

Postup do celoštátneho finále: Matúš MÁCA, Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Marek BALÁŽ, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Sučany, Juraj ŠUŇAL a Simona ČERNÁKOVÁ, Bilingválne Gymnázium Milana Hodžu, Sučany

https://fb.watch/9raUgsaZO5/