GALÉRIA SLÁVY OBCE JABLONOVÉ – II. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Jablonové.  

Predstavujeme 6 významných dejateľov, ktorými sú: Vincent Staríček, Justín Beňuška, Václav Galo, Karol Krajči, Pavel Baláž, Elena Bučová.