MODERNÝ REALISTA – ALEXANDER TRIZULJAK (film) – PRESUNUTÉ !

MODERNÝ REALISTA – ALEXANDER TRIZULJAK (film) – PRESUNUTÉ !

Milí priaznivci cyklu krátkych filmov o osobnostiach nášho regiónu

Natáčanie, získavanie potrebných materiálov a spolupráca pri filme bola v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie sťažená. Nepodarilo sa nám všetky materiály zhromaždiť tak,, aby sme pre vás pripravili najbližší film v pôvodne stanovenom termíne.

Uverejnenie filmu o významnom sochárovi Alexandrovi Trizuljakovi tak z technických príčin presúvame na nový dátum, a to štvrtok 20. január 2022. Veríme, že pri možnosti dlhšieho času realizácie ponúkneme o to kvalitnejší obsah.

Dovtedy ďakujeme za pochopenie, Vašu priazeň a želáme i príjemne prežitie vianočných sviatkov. 😊