Program KrKS v Žiline – január 2022

MYŠLIENKA MESIACA:
“Niekedy ľudia okolo vás nerozumejú vašej ceste. Nepotrebujú rozumieť. Nie je pre nich.”

štvrtok 13. január o 18.00 h – platforma ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ online literárne dielne pre dospelých a mládež od 14 rokov ▪ lektor: pisateľ a pedagóg Marek Matuška ▪ dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ viac informácií: vsvetkovska@vuczilina.sk

sobota 15. január o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA – TVORIVÉ DIELNE
▪ tvorivé dielne s členkami KPČ Gracia pri KrKS v Žiline ▪ vedie: Helena Janotová

utorok 18. január o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
VÝTVARNÝ KLUB – ANDREA HELLOVÁ
▪ pod krídlami Krajského kultúrneho strediska v Žiline tvoria členovia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov ▪ v prezentácii členov klubu pokračujeme virtuálnou výstavou talentovanej výtvarníčky Andrey Hellovej ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

štvrtok 20. január o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
MODERNÝ REALISTA – ALEXANDER TRIZULJAK (presunuté)
▪ cestou rozmanitosti od realizmu po modernu… ▪ film o sochárovi, pedagógovi a organizátorovi výtvarného života na Slovensku ▪ vo svojej tvorbe prechádzal námetmi lásky, materstva, šťastia, utrpenia a vytvoril niekoľko rozmerných plastík ▪ neskôr sa u sochára prejavil záujem o výtvarné využitie kovových technických prvkov ▪ jeho zásluhou boli založené viaceré slovenské galérie a umelecké školy ▪ z jeho iniciatívy vznikol Slovenský fond výtvarných umení, bol zakladateľom Sympózia v kove i iných významných podujatí ▪ film je poctou Alexandrovi Trizuljakovi pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia ▪ dramaturgia a réžia: Natália Vašková

utorok 25. január o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
VIŠŇOVÉ
▪ film ▪ uvádzame v cykle Kultúrne a prírodné zaujímavosti miest a obcí regiónu Horného Považia ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana

pondelok 31. január o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
GALÉRIA SLÁVY OBCE VEĽKÉ ROVNÉ – IX. časť
▪ multimediálna prezentácia ▪ aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí ▪ naše mapovanie osobností pokračuje poctou ľuďom spätých s obcou Veľké Rovné ▪ dramaturgia: Katarína Kalistová

Výstavy

  1. december 2021 – 1. február 2022 – Radnica, Rajec
    KRAJINA PLNÁ TICHA A POKOJA
    ▪ autorská výstava člena Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS Vladimíra Mičienku ▪ výstava je sprístupená na prízemí Radnice v Rajci
  2. – 28. január 2022, PO – PIA: 8.00 – 16.00 h – Makovického dom, Žilina
    OBRAZOVÝ SVET PETRA A AMANDY
    ▪ autorská výstava fotografa Petra Čaplického a výtvarníčky Amandy Čils

Súťaže v roku 2022

február – marec 2022
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
■ regionálne kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu

marec 2022
DIVADELNÁ ŽILINA
■ regionálne kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých hrajúcich pre deti a divadla mladých

apríl 2022
TVORBA
■ regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ
■ krajské kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

máj 2022
NA ŽILINSKOM RÍNKU
■ krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov

jún 2022
AMFO – 50. ročník
■ krajské kolo postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

október 2022
O DÚHOVÚ LAMPU Z KRAJINY ZÁZRAČNO
■ vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže pre mládež a dospelých

november 2022
SÁROVA BYSTRICA

■ krajské kolo súťaže mladých moderátorov a redaktorov

november – december 2022
DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA
■ vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže pre deti

Zaujímavé podujatia v roku 2022

2022
ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ
■ sympózium o nádeji 2022, Žilina

júl 2022
MFF JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ – 60. ročník
■ medzinárodný folklórny festival, Terchová

september 2022
DESAŤ PRÁVD O FUJARE
■ 3. ročník výstavy pastierskych hudobných nástrojov, Žilina

DEDIČSTVO OTCOV, ZACHOVAJ NÁM, PANE!
■ 16. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov, Čičmany

október 2022
VOCE MAGNA
■ medzinárodný festival zborového umenia, Žilina

december 2022
POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE
■ vianočný koncert, Žilina