AMFO 2022 – POZVÁNKA DO SÚŤAŽE

Fotografia s názvom Únik od autora Martina Tomášku zo Žiliny, ktorá získala ocenenie na celoštátnom finále AMFO 2021

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2022. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Termín prihlasovania pre regionálne kolo Žilina – okresy Žilina a Bytča je do 31. januára 2022. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete v propozíciách na www.nocka.sk v sekcii Súťaže a prehliadky.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 787 299 alebo provderova@vuczilina.sk