REČI A ÚVAHY O CHOREOGRAFII ĽUDOVÉHO TANCA

Pre všetkých členov folklórneho hnutia a pre záujemcov o ľudový tanec vyšla inšpiratívna publikácia Reči a úvahy o choreografii ľudového tanca z dielne vynikajúceho choreografa Vladimíra Urbana.

Vladimír Urban: “Myslím si, že dnes  najmä mladí ľudia potrebujú veľa študovať aby mohli robiť s ľudovým tancom. Mnohé prejavy tradičnej kultúry  ale najmä tanec vo svojom prirodzenom prostredí takmer neexistuje. Teraz žijeme v dobe kedy taká ta vyššia erudícia je ozaj potrebná.”

Bližšie informácie o zakúpení publikácie:
Dom ľudového tanca,
www.dlt.sk
www.zeleziar.sk
urban@zeleziar.sk
Tel. 0908 993 105