Hviezdoslavov Kubín 2022 – prihlasovanie spustené!

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje okresné a regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022.

Okresné kolo pre I. – III. kategóriu (žiaci ZŠ, ZUŠ) je naplánované na 1. – 3. marca 2022, Radnica v Žiline.

Regionálne kolo pre IV. kategóriu a pre recitačné kolektívy a divadlá poézie je naplánované na 4. marca, Radnica v Žiline.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude okresné a regionálne kolo pre jednotlivcov I. – IV. kategórie prebiehať formou hodnotenia videozáznamov.

Uzávierka prihlasovania je 18. februára 2022 !

Prihlasovanie prebieha elektronicky cez prihlasovací systém Národného osvetového centra v Bratislave.

Pedagógovia prihlasujú recitátorov do jednotlivých kôl súťaže podľa svojho obvodu/okresu na tejto webovej stránkewww.nocka.sk/chcemsaprihlasit

V tejto dobe sa niektoré kolá realizujú/realizovali aj dištančnou formou, preto prikladáme kratučký návod

Propozície a termíny kôl nájdete tu:

Zároveň chcem Vašu pozornosť upriamiť na vzdelávací online seminár Slovné spojenia II

Na festivale TVOR•BA bol aj online webinár Nakrúcame mobilom pod vedením dokumentaristu a pedagóga Petra Kováčika, ktorá by mohla byť tiež inšpiráciou pri nakrúcaní recitátorských výkonov: