GALÉRIA SLÁVY OBCE DIVINKA (Divinka a Lalinok) – I. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Divinka (Divinka a Lalinok).  

Keďže je obec zložená z dvoch častí Divinky a Lalinka, ktoré sa v roku 1911 spojili, predstavujeme 5 významných dejateľov z oboch častí obce: Martin Medňanský, Milan Fiabáne, Vojtech Križan St., Valéria Križanová, Vojtech Križan Ml. 

Na január máme v našom programe napísanú Galériu slávy obce Veľké Rovné – IX. časť, ale zbierame ešte podklady, preto vám predstavujeme obec Divinka (Divinka a Lalinok).