Program KrKS v Žiline – február 2022

MYŠLIENKA MESIACA: „Radostný smiech a dlhý spánok sú dva najlepšie lieky na všetko.“

sobota 5. február o 8.30 – 16.00 – Makovického dom, Žilina
LINORYT
▪ workshop zameraný na grafickú techniku vyrývania negatívneho obrazu do linolea ▪ motív vyrezaný do linolea slúži ako šablóna, na ktorú sa nanesie farba a tá sa následne odtláča na papier ▪ týmto spôsobom je možné vytvárať viacero kópií toho istého diela a tiež vytvárať farebné kombinácie ▪ každá kópia je originál, nakoľko každý odtlačok sa môže líšiť sýtosťou farby a intenzitou odtlačenia ▪ lektor: Andrej Mazúr ▪ dramaturgia: Petra Rovderová ▪ účastnícky poplatok: 5 EUR ▪ prihlasovanie: https://forms.gle/NSrdpJcjTt87pANq7 ▪ viac info: provderova@vuczilina.sk ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

utorok 8. február o 16.30 – Makovického dom, Žilina
AMFO 2022
▪ vernisáž výstavy z regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO ▪odovzdávanie ocenení autorom ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

 utorok 15. február o 9.45 h – Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
ODRAZ HOLOKAUSTU V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A FILME
▪ prednáška s besedou ▪ pri príležitosti pripomenutia si Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1. 2021) ▪ súčasťou podujatia budú ukážky z filmu Cesta Magdalény Robinsonovej – Pozeranie sa do tváre holokaustu ▪ fragmenty z filmov či dokumentov týkajúcich sa tohto obdobia počas druhej svetovej vojny ▪ prednášajúci: spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ podujatie sa uskutoční v režime platných hygienických opatrení

streda 16. február o 8.45 h – Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
ODRAZ HOLOKAUSTU V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A FILME
▪ prednáška s besedou ▪ pri príležitosti pripomenutia si Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1. 2021) ▪ súčasťou podujatia budú ukážky z filmu Cesta Magdalény Robinsonovej – Pozeranie sa do tváre holokaustu ▪ fragmenty z filmov či dokumentov týkajúcich sa tohto obdobia počas druhej svetovej vojny ▪ prednášajúci: spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ podujatie sa uskutoční v režime platných hygienických opatrení

streda 16. február o 15.00 h – web a facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – TEPANÉ NÁUŠNICE
▪ virtuálny workshop ▪ šperk ▪ budeme potrebovať: hliníkový drôt, kliešte, kladivo, pevnú podložku, náušnicové háčiky ▪ lektorka: Katarína Janičinová ▪ dramaturgia: Katarína Kalistová

 streda 16. február o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
MANÍNSKA TIESŇAVA
▪ cestovateľská prednáška ▪ pútavé rozprávanie o horolezeckých zážitkoch pretkané nádhernými fotografiami prírody ▪ hostia: František Piaček, Roman Ripka ▪ uvádzame v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia: Peter Čaplický, Miroslav Smatana ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ podujatie sa uskutoční v režime platných hygienických opatrení

sobota 19. február o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
KPČ GRACIA – TVORIVÉ DIELNE
▪ tvorivé dielne s členkami KPČ Gracia pri KrKS v Žiline ▪ vedie: Helena Janotová

utorok 22. február o 10. 30 h – Hotelová akadémia, Žilina
ODRAZ HOLOKAUSTU V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A FILME
▪ prednáška s besedou ▪ pri príležitosti pripomenutia si Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1. 2021) ▪ súčasťou podujatia budú ukážky z filmu Cesta Magdalény Robinsonovej – Pozeranie sa do tváre holokaustu ▪ fragmenty z filmov či dokumentov týkajúcich sa tohto obdobia počas druhej svetovej vojny ▪ prednášajúci: spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ podujatie sa uskutoční v režime platných hygienických opatrení

streda 23. február o 9.00 h – Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina
ODRAZ HOLOKAUSTU V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A FILME
▪ prednáška s besedou ▪ pri príležitosti pripomenutia si Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. 1. 2021) ▪ súčasťou podujatia budú ukážky z filmu Cesta Magdalény Robinsonovej – Pozeranie sa do tváre holokaustu ▪ fragmenty z filmov či dokumentov týkajúcich sa tohto obdobia počas druhej svetovej vojny ▪ prednášajúci: spisovateľ a literárny historik Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ podujatie sa uskutoční v režime platných hygienických opatrení

streda 23. február o 18.00 – naživo Makovického dom, Žilina / online – ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ online literárne dielne pre dospelých a mládež od 14 rokov ▪ lektor: pisateľ a pedagóg Marek Matuška ▪ dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ literárne dielne budú prebiehať naživo v Makovického dome v režime OP ▪ je možné pripojiť sa aj online cez ZOOM ▪ viac informácií: vsvetkovska@vuczilina.sk

 piatok 25. február o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
TURIE
▪ film ▪ uvádzame v cykle Kultúrne a prírodné zaujímavosti miest a obcí regiónu Horného Považia ▪ dramaturgia a réžia: Miroslav Smatana

sobota 26. február, 10.00 – 17.00 h – Makovického dom, Žilina
MT TERAPIO
▪ zážitkový workshop zameraný na prácu s hudbou, spevom a dychom ▪ pre učiteľov MŠ, učiteľov 1.stupňa ZŠ, vychovávateľov, asistentov a tých, ktorí majú záujem o túto tému ▪ muzikofiletické aktivity, ktoré nám prostredníctvom sebaskúsenosti ukážu ako precvičiť správne dýchanie a ako môžeme využiť hudbu a spev pri práci s deťmi ▪ v priebehu workshopu bude priestor na krátku reflexiu jednotlivých aktivít, diskusiu a otázky účastníkov ▪ cena: 66€ (zahŕňa lektorné, občerstvenie a certifikát do portfólia) ▪ lektorky: Alica Sňahničanová, Monika Adamčíková ▪ prihláška: http://www.mterapio.sk ▪ kontakt: mterapio@gmail.com

pondelok 28. február o 16.00 h – web, facebook, youtube KrKS
GALÉRIA SLÁVY OBCE DIVINKA (Divinka a Lalinok) – II. časť
▪ multimediálna prezentácia ▪ aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí ▪ naše mapovanie osobností pokračuje poctou ľuďom spätých s obcou Divinka (Divinka a Lalinok) ▪ dramaturgia: Katarína Kalistová

Klubové stretnutia

utorok 1.,8.,15.,22., február o 14.00 – Makovického dom, Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY-ŠUTY
▪ tanečný nácvik ▪ vedie: Marián Pecko

streda 2. február 2022 o 16.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV – ZAČIATOČNÍCI
▪ tvorivé stretnutie členov výtvarného klubu ▪ vedie: Andrej Mazúr

štvrtok 3.,10.,17.,24. február 2022 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie: Lucia Bačkorová

utorok 8. február 2022 o 16.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
▪ tvorivé stretnutie členiek klubu ▪ vedie: Helena Janotová

utorok 8., 22. február 2022 o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
▪ tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský, Milan Veliký

streda 9. február  2022 o 16.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV – POKROČILÍ
▪ tvorivé stretnutie členov výtvarného klubu ▪ vedie: Stano Lajda

utorok 15. február 2022 o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR+
▪ tvorivé stretnutie členov ▪ vedie: Marián Závacký, Juraj Rek

Výstavy

9. – 24. február 2022 – Makovického dom, Žilina
AMFO 2022
▪ výstava z regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

Pripravujeme na marec

1.- 4. marec – Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
▪ postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

marec 2022
ČAS VEĽKONOČNÝ
▪ výstava remeselných výrobkov s veľkonočnou tematikou