Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme

Krajské kultúrne stredisko v Žiline si v mesiaci február pripravilo pre študentov žilinských stredných škôl prednášku na tému Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme. Spolu so spisovateľom a literárnym historikom Petrom Cabadajom si v rámci poohliadnutia sa za januárovým Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu pripomenú toto obdobie druhej svetovej vojny. Súčasťou prednášky budú krátke ukážky z dokumentárneho filmu Cesta Magdalény Robinsonovej – Pozeranie sa do tváre holokaustu a záverečná diskusia.

Prednáška v rámci jednej vyučovacej hodiny sa uskutoční v nasledujúcich dvoch týždňoch a to hneď 4x pre druhý, tretí, štvrtý ročník stredných škôl.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.