Čas veľkonočný 2022

Čas veľkonočný 2022

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých ľudovoumeleckých tvorcov na zapojenie sa do pripravovanej výstavy Čas veľkonočný.

Práce s jarnou a veľkonočnou tematikou je možné priniesť najneskôr do 10.03.2022 – Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20 – Makovického dom. Výstava bude opäť predajná, preto prosíme o označenie výrobkov cenovkou a tiež o zoznam vystavovaných predmetov.

Vernisáž výstavy Čas veľkonočný sa uskutoční 16.03.2022 o 16:30 hod. v Makovického dome v Žiline.

Veríme, že sa nám spolu podarí stretnúť naživo a že si vychutnáme veľkonočnú atmosféru.