GALÉRIA SLÁVY OBCE DIVINKA (Divinka a Lalinok) – II. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Divinka (Divinka a Lalinok).  

Keďže je obec zložená z dvoch častí Divinky a Lalinka, ktoré sa v roku 1911 spojili, predstavujeme 4 významných dejateľov z oboch častí obce: Ján Vavro, Jozef Švaňa, Pavol Paprčiak, Anton Gorelčík.