VÍTANIE JARI – SÚŤAŽE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje regionálne kolá postupových súťaží detských folklórnych kolektívov ENIKI BENIKI a hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA.

V tomto roku sa obe súťaže uskutočnia pod názvom Vítanie jari, v jeden spoločný termín, a to 9.4.2022 v koncertnej sále Konzervatória v Žiline.

Prihlásiť sa do súťaže je možné od 1.3. do 1.4.2022. Viac informácií v priložených propozíciách.

Vyhlasovateľom oboch súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave.