Žilinskí stredoškoláci si pripomenuli pamätný deň obetí holokaustu

Žilinskí stredoškoláci si pripomenuli pamätný deň obetí holokaustu

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo pre študentov žilinských stredných škôl podujatie v rámci Medzinárodného dňa obetí holokaustu. Ten si Slovensko každoročne pripomína 27. januára.

V úvode prednášky sa študenti zoznámili s príbehom Magdalény Robinsonovej, žilinskej fotografky, ktorá prežila utrpenie koncentračných táborov. Autentickosť spomienok podporili ukážky z dokumentárneho filmu Mareka Šulíka – Pozeranie sa do tváre holokaustu – ktorý odráža krutosť tejto tragickej etapy histórie.

Z prednášky Odraz holokaustu v slovenskej literatúre a filme sa študenti dozvedeli viac nielen o krutom období druhej svetovej vojny, ale povedali si viac aj o vtedajšej i novodobej próze či kinematografii, ktorá je úzko spojená s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945.

Študenti spolu s prednášajúcim, spisovateľom a literárnym historikom Petrom Cabadajom, mohli v závere prednášky diskutovať a pýtať sa na všetko, čo ich v súvislosti s tragédiou zaujíma.

Kladiem si otázku, prečo toto museli prežiť nevinní ľudia a takto bezmocne trpieť. Mrzí ma to,“ nahlas zauvažoval počas diskusie jeden zo študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline.

O prednášku prejavilo záujem viacero stredných škôl, ktoré zapojili v rámci vyučovania hneď niekoľko ročníkov. Svoje hodiny dejepisu či literatúry pretavili do prednášky v termínoch 15. a 16. februára 2022 školy Gymnázium Hlinská v Žiline a Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. V ďalšom týždni v termínoch 22. a 23. februára 2022 si prednášku vypočuli tretie a štvrté ročníky na školách Hotelová akadémia Žilina a Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.