VZDELÁVACÍ SEMINÁR O ĽUDOVÝCH TANCOCH

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva vedúcich detských folklórnych kolektívov, ale aj záujemcov o tradičnú kultúru na I. časť vzdelávacieho semináru Tradičné hry a typy tancov v detských folklórnych kolektívoch. Seminár sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom, a to v piatok 4. marca od 19. hodiny a v sobotu 5. marca od 10. hodiny.

Lektorka Katarína Babčáková, etnochoreologička, objasní účastníkom typológiu ľudového tanca a zameria sa na vybrané tradičné hry a typy tancov, ktoré prešli do repertoáru detských folklórnych kolektívov ako sú chorovody, pastierske tance, tance šikovnosti či figurálne tance.

Prihlásiť sa je možné na emailovu adresu dsimanova@vuczilina.sk. Vzdelávací seminár z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.