Hviezdoslavov Kubín 2022 – okresné a regionálne kolo ZA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina pripravuje okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre I. – III. kategóriu v termíne 16. – 18. marec a regionálne kolo pre IV. kategóriu v termíne 21. marec v priestoroch Radnice mesta Žilina.

Harmonogram:

I. Kategória: 16.3. 2022, Radnica (sobášna sieň na prízemí)
8:00 – 8:30 príchod účastníkov
8:30 – próza
vyhodnotenie
10:00 – poézia
vyhodnotenie
II. Kategória: 17.3. 2022, Radnica (sobášna sieň na prízemí)
8:00 – 8:30 príchod účastníkov
8:30 – próza
vyhodnotenie
10:30 – poézia
vyhodnotenie
III. Kategória: 18.3. 2022 Radnica (veľká zasadačka na 1. poschodí)
8:00 – 8:30 príchod účastníkov
8:30 – próza
11:00 – poézia
Vyhodnotenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IV. Kategória: 21.3. 2022 Makovického dom, Žilina (podkrovná miestnosť na 2. poschodí)
8:00 – 8:30 príchod účastníkov

  • próza
  • prestávka
  • poézia
  • vyhodnotenie
    (V tejto kategórii je menej účastníkov, preto prosíme aby všetci súťažiaci prišli na 8.30 h)
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    V každej kategórii bude súťažiť najprv próza a až po nej poézia. Súťažiaci v poézii môžu prísť neskôr, podľa harmonogramu. Upozorňujeme, že časový harmonogram je orientačný a môže sa stať, že súťaž potrvá dlhšie. Súťažiť sa bude v jednej miestnosti, preto prosíme, aby doprovod súťažiacich bola len jedna osoba – pedagóg alebo rodič.

Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Svetkovská
vsvetkovska@vuczilina.sk
0902 277 304