PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline pripravilo spoločne v poradí druhý odborný seminár PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV.

Seminár sa bude konať prezenčne 29. apríla 2022 v Makovického dome v Žiline (sídlo Krajského kultúrneho strediska v Žiline). Pripojiť sa k nám môžete aj online a to jednoducho prostredníctvom platformy ZOOM.

Cieľovou skupinou semináru sú najmä pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk, psychológovia a tiež pedagógovia a špeciálni pedagógovia.

Od 9.00 hod. bude prebiehať registrácia prihlásených účastníkov.

Po otvorení semináru budú nasledovať odborné prednášky.

S témou POMOC V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH vystúpi PhDr. Marek Madro, PhD. z internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, pokračovať budeme na tému OBEZITA A CHUDOBA s doc. MUDr. Adelou Penesovou, PhD. z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V popoludňajších hodinách sa porozprávame s Doc. PhDr. Lukasom Blinkom, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne o BEHAVIORÁLNYCH ZÁVISLOSTIACH a v poslednej prednáške na tému SIEŤ POMOCI V REGIÓNE si vypočujeme PhDr. Gabrielu Podolanovú z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a Rodinného centra pomoci v Žiline.

V závere semináru bude priestor na krátku diskusiu.

Podrobný časový harmonogram nájdete v priloženej pozvánke.

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť najneskôr do 22. 4. 2022 alebo do úplného naplnenia kapacity. Registračný formulár nájdete tu: https://www.nocka.sk/registracia/

Seminár je spoplatnený sumou 20 €/osoba v oboch formách registrácie (prezenčne/online). Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 25. 4. 2022. Bližšie informácie nájdete v prihláške.

V prípade potreby kontaktujte: ingrid.hupkova@nocka.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

nocka.sk, krkszilina.sk