TANEČNÉ DIELNE V ŽILINE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na II. časť vzdelávacieho semináru Tradičné hry a typy tancov v detských folklórnych kolektívoch. Po prvej teoretickej online prednáške sa tentokrát záujemci stretnú naživo na tanečných dielňach, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26. marca od 19. hodiny a v nedeľu 27. marca 2022 od 10. hodiny v priestoroch Makovického domu v Žiline. Praktický seminár je určený najmä pre vedúcich detských folklórnych kolektívov a folklórnych súborov, ale aj pre záujemcov o ľudový tanec.

Lektormi tanečných dielní zameraných na detské hry, tance, a tiež metodiku výučby ľudového tanca budú etnochoreologička Katarína Babčáková a vynikajúci interprert ľudových tancov Alfréd Lincke.

Vstup na tanečné dielne je bezplatný, prihlásiť sa je možné na adrese dsimanova@vuczilina.sk alebo na 0915787299, kapacita tanečných dielní je obmedzená.

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.