HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – výsledky súťaže

Krajské kultúrne stredisko v Žiline organizovalo okresné a regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 2022. Pre I. -III. kategóriu prebiehalo okresné kolo súťaže v spolupráci s Mestom Žilina v priestoroch Radnice, v termíne 16. – 18. marec. Pre IV. kategóriu prebiehalo regionálne kolo 21. marca v priestoroch Makovického domu v Žiline. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola v Martine, ktoré je naplánované na 2. – 5. mája v Literárnom múzeu. Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na krajskej prehliadke.

Výsledky súťaže:

I. kategória:

Poézia

1. miesto a postup do krajského kola: Leo Herkeľ (ZŠ s MŠ Do Stošky, Žilina)

2. miesto: Tobias Nemček (Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina)

3. miesto: Katarína Galková (ZŠ Karpatská, Žilina)

Čestné uznanie: Tereza Labajová (ZŠ s MŠ Školská, Žilina)

Próza

1. miesto a postup do krajského kola: Leonard Muška (ZŠ Námestie mladosti, Žilina)

2. miesto: Michaela Ďurčanská (Základná škola, Rajecká Lesná)

3. miesto: Petra Blažejová (ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina)

Čestné uznanie: Alžbeta Kňazeová (Základná škola, Dolná Tižina)

II. kategória:

Poézia

1. miesto a postup do krajského kola: Šárka Kubálková (Gymnázium Varšavská, Žilina)

2. miesto: Tomáš Radena (Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina)

3. miesto: Lucia Jančulová (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)

Čestné uznanie: Alex Lichner (SZŠ Oravská, Žilina)

Próza

1. miesto a postup do krajského kola: Klára Pokorná (Základná škola Karpatská, Žilina)

2. miesto: Paulína Čižmáriková (Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina)

3. miesto: Patrik Černák (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)

Čestné uznanie: Zuzana Ďunďová (Základná škola s materskou školou, Turie)

III. kategória:

Poézia

1. miesto a postup do krajského kola: Shanti Maglione (Gymnázium Varšavská, Žilina)

2. miesto: Alexandra Drusková (Zš s Mš Gaštanová, Žilina)

3. miesto: Bianca Pokusová (Základná škola, Rajecké Teplice)

Čestné uznanie: Adriana Tichá (ZŠ Žofie Bosniakovej, Žilina)

Próza

1. miesto a postup do krajského kola: Jakub Skákala (ZŠ Martinská, Žilina)

2. miesto: Eliška Pokorná (ZŠ Karpatská, Žilina)

3. miesto: Nina Holeštiaková (Gymnázium Varšavská, Žilina)

Čestné uznanie: Karolína Ďurčanská (ZŠ Rajecká lesná)

IV. kategória

Próza

1. miesto a postup do krajského kola: Nelli Horváthová (Gymnázium Veľká okružná, Žilina)

2. miesto: Radoslav Káčerík (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)

3. miesto: Júlia Moresová (Gymnázium bilingválne, Žilina)

Čestné uznanie: Michaela Vojtušová (Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline)

Poézia

1. miesto a postup do krajského kola: Matúš Altus (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)

2. miesto: Veronika Kasáková (Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline)

3. miesto: Silvia Strempeková (Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina)

Čestné uznanie: Veronika Xénia Orlická

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline