DIVADELNÁ ŽILINA 2022

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a dospelých a prehliadku recitačných kolektívov, ktoré sa bude konať 28. marca v Bábkovom divadle Žilina. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vstup: voľný

Viac informácií: vsvetkovska@vuczilina.sk

Harmonogram súťaže:

9.00 – Otvorenie prehliadky

9.05 – 9.45 DeDiSú – ZŠ Lichardova, Žilina (detská dramatická tvorivosť) 10+

Inscenácia: Čo prežívaš ty, čo prežívam ja (Autor: Andrej Opálený a kol.)

Réžia: Andrej Opálený

10.05 – 10.15 Vaša banda – ZUŠ F. Špániho, Žilina (recitačné kolektívy a divadla poézie) 10+

Inscenácia: Chlapci a chrobáky (Autor: Július Satinský)

Réžia: Barbora Juríčková

10.30 – 11.20 Veľké kocky – ZUŠ L. Árvaya, Žilina (divadlo mladých) 15+

Inscenácia: Ženba (Autor: N.V. Gogoľ)

Réžia: Vladimír Mores

11.30 – 12.15 Rozborový seminár 1

12.15 – 13.00 Obedná prestávka

13.00 – 13.45 Ľudkovia – Gymnázium Veľká okružná, Žilina (divadlo mladých) 15+

Inscenácia: O debiloch a ľuďoch (Autor: Ľudmila Martinčeková)

Réžia: Ľudmila Martinčeková

14.00 – 14.30 Teatro in vitro – ZUŠ L. Árvaya, Žilina (divadlo mladých) 15+

Inscenácia: Ja samú seba utopím mnou (Autor: Filip Štrba)

Réžia: Vladimír Mores

14.45 – 15.15 Rozborový seminár 2

15.30 – 16.30 Art VAMO – Žilina (divadlo dospelých) 15+

Inscenácia: Dušo, Domo, Ingrid a ich deň “D“ (Autor: Andrej Opálený)

Réžia: Andrej Opálený

16.45 – Vyhlásenie výsledkov