DIVADELNÁ ŽILINA – výsledky

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Bábkovým divadlom v Žiline pripravilo regionálnu súťažnú prehliadku divadelných kolektívov z Horného Považia.

V tomto roku prehliadka zahŕňala viaceré postupové súťaže: súťaž detskej dramatickej tvorivosti (Zlatá priadka), súťaž divadla mladých (FEDIM), súťaž divadla dospelých (Belopotockého Mikuláš) a súťaž recitačných kolektívov (Hviezdoslavov Kubín).

V programe vystúpili: DeDiSú zo ZŠ Lichardova v Žiline, Vaša banda zo ZUŠ F. Špániho v Žiline, Ľudkovia z Gymnázia Veľká okružná v Žiline, Teatro in vitro a Veľké kocky zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline a ArtVamo zo Žiliny.

Vyhlasovateľom a odborným garantom postupových súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Odborná porota: Jana Eliášová (herečka, Bábkové divadlo v Žiline), Maroš Krajčovič (scenárista a dramaturg, Bánská Bystrica), Michal Lošonský (scénograf, pedagóg VŠMU v Bratislave).

Výsledky:

DeDiSú – postup do krajského kola súťaže detskej dramatickej tvorivosti – 11. apríl Detský divadelný medveď (Bábkové divadlo Žilina).

Vaša banda – postup do krajského kola súťaže recitačných kolektívov – 2.-5. mája Vajanského Martin v Martine.

Teatro in vitro – postup do krajského kola súťaže divadla mladých – 23. – 25. apríl Turčianske javisko v Martine.

Art Vamo – postup do krajského kola súťaže divadla mladých – 23. – 25. apríl Turčianske javisko v Martine.

Odborná porota udelila cenu Filipovi Štrbovi za autorský text: Ja samú seba utopím mnou.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajských kolách jednotlivých súťaží.

Mgr. Viktória Svetkovská