DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ – výsledky

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti pod názvom Detský divadelný medveď, ktorá sa konala 11. apríla v Bábkovom divadle Žilina. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. V programe vystúpilo 5 detských divadelných kolektívov z Oravy a Horného Považia. Víťazi postupujú do celoštátneho kola Zlatá priadka, ktoré sa bude konať 25. – 28. mája 2022 v Šali.

Členovia odbornej poroty – Maroš Krajčovič (scenárista a dramaturg, Banská Bystrica), Daniela Kubíková (lektorka divadelných workshopov, Námestovo) a Jana Eliášová (herečka, Bábkové divadlo Žilina) udelili 3 špeciálne ceny za herecké stvárnenie, 2 návrhy na postup a určili jedného víťaza s priamym postupom do celoštátneho kola.

Laureátom prehliadky sa stal divadelný kolektív Prvosienka (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné) s inscenáciou Dievča z morského dna pod réžiou Zuzany Demkovej.

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ich ďalšej tvorbe.

Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Výsledky súťaže:

DDS Prvosienka (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné) – laureát súťaže s priamym postupom do celoštátneho kola

DDS Pierroťáci (SZUŠ Pierrot, Námestovo) – návrh na postup do celoštátneho kola

Laura Laštíková (DDS Úsmev, ZŠ s MŠ Babín) – návrh na postup do celoštátneho kola

Cenu za stvárnenie postáv v inscenáciách získali: Táňa Štefaničiaková (DDS Pierroťáci), Sofia Kurňavková (DSS Prvosienka) a Laura Laštíková (DDS Úsmev).

Mgr. Viktória Svetkovská

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

www.krkszilina.sk