PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline pripravilo spoločne v poradí druhý odborný seminár PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV.

Seminár sa bude konať už čoskoro. Všetkých prihlásených účastníkov čakáme v piatok 29. apríla 2022 v Makovického dome v Žiline. Veríme, že tí, ktorí s prihlásením stále váhajú presvedčí program semináru. Tešiť sa môžete na skvelých odborníkov a zaujímavé témy prednášok. Podrobný harmonogram nájdete v pozvánke.

Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť najneskôr do 22. 4. 2022 alebo do úplného naplnenia kapacity. Tá je takmer naplnená, máme už len posledné 4 voľné miesta. Registračný formulár nájdete tu: https://www.nocka.sk/registracia/

V prípade potreby kontaktujte: ingrid.hupkova@nocka.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

nocka.sk, krkszilina.sk