SVETOVÝ DEŇ UMENIA SME TENTO ROK VENOVALI FOTOGRAFII

SVETOVÝ DEŇ UMENIA SME TENTO ROK VENOVALI FOTOGRAFII

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v dňoch 8. – 9. apríla 2022 bezplatné vzdelávacie podujatie pri príležitosti Svetového dňa umenia (15. 4. 2022), ktoré sa konalo v Makovického dome v Žiline. Určené bolo pre všetkých nadšencov fotografie, a to venujúcich sa najmä dokumentárnej, street, reportážnej a portrétnej fotografii.

V piatok 8. apríla 2022 lektor, dokumentarista Matúš Zajac predstavil svoju tvorbu a priblížil vizuálny smer Severská škola z ktorého vychádzal. Ďalej v prednáške MATÚŠ ZAJAC A JEHO REFLEXIA NA SPOLOČNOSŤ CEZ DOKUMENTÁRNY POHĽAD porozprával aj o vzniku jednotlivých dlhodobých dokumentárnych projektov, ako napr. THE SLOVAK MINORITY LIVING IN ROMANIA alebo BERLIN – IMMIGRANTS.

Pokračovalo sa v sobotu 9. apríla 2022 workshopom EDITOVANIE spolu s ôsmimi prihlásenými fotografmi, nielen zo Žiliny. Zúčastnili sa záujemcovia z Nitry, Popradu či dokonca Českej republiky. Počas celého dňa spolu s lektorom analyzovali a konzultovali svoje fotografie. Popri hodnotení i jednotlivo odpovedali na otázky lektora, ktorý kládol dôraz na zmysel a pochopenie danej fotografie či celého súboru. Účastníkom tiež pripomenul najčastejšie chyby pri kompozícií a úprave, ale zároveň s konkrétnosťou vyzdvihol ich fotografické kvality. Pri záverečnej diskusii nezabudol ani na zdokonaľovanie a dôležitosť originality pri ďalšej práci.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

www.krkszilina.sk