Tvorba 2022 – pozvánka

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia na vernisáž výstavy z regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby TVORBA 2022, ktorá sa bude konať v stredu 20. apríla 2022 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Makovického domu v Žiline.

Odborná porota posudzovala diela v zložení akad. mal. Stanislav Lajda, akad. mal. Daniela Krajčová a Mgr. art. Andrej Mazúr. Pri hodnotení kládli dôraz na silu výpovede diela, celkový výraz, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienky diela, autenticitu, originálnosť rukopisu, technické a kompozičné zvládnutie a farebné cítenie. Na vernisáži odovzdajú ocenenia najúspešnejším autorom, ktorých diela postupujú do krajského kola súťaže v Čadci.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Ocenení autori

I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória – maľba
ocenení: Andrea Hellová, Daniela Žilková, Aneta Bolibruchová
B. kategória – kresba a grafika
ocenení: Andrea Žilková, Denis Mičky, Timea Rurová
čestné uznania: Gabriela Gažová
C. kategória – priestorová tvorba
čestné uznania: Katarína Kvasnicová

II. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória – maľba
ocenení: Irena Bohunická, Alena Adámková, Ingrid Jančíková
čestné uznania: Ľubomír Jančúch, Vladimír Mičienka, Ján Bitušík
B. kategória – kresba a grafika
ocenení: Karolína Michalcová, Eva Mišuthová, Janka Mimrová,
Vladimír Knapec
C. kategória – priestorová tvorba
čestné uznania: Pavol Badura

III. bez rozlíšenia veku
D. kategória – insitná tvorba
ocenení: Ľudmila Gašparíková
čestné uznania: Marta Martonová
E. kategória – digitálna tvorba
ocenení: Sára Lipková, Júlia Marcinková, Richard Mucha
F. kategória – experiment
čestné uznanie: Ema Valientová


Vystavujúci autori

 1. Adámková Alena
 2. Argaláš Miroslav
 3. Badura Pavol
 4. Bitušík Ján
 5. Bohunická Irena
 6. Bolibruchová Aneta
 7. Cengelová Katarína
 8. Fuljer Richard
 9. Gacíková Renáta
 10. Gašparíková Ľudmila
 11. Gažová Gabriela
 12. Jurišová Andrea
 13. Hertelová Melánia
 14. Hlaváč Pavol
 15. Horečná Mariana
 16. Jančíková Ingrid
 17. Jančúch Ľubomír
 18. Jurišová Andrea
 19. Knapec Vladimír
 20. Kováčik Jana
 21. Kvasnicová Katarína
 22. Lipková Sára
 23. Mačas Tomáš
 24. Marcinková Júlia
 25. Martinková Mariana
 26. Martonová Marta
 27. Matejčíková Janka
 28. Mičienka Vladimír
 29. Mičky Denis
 30. Michalcová Karolína
 31. Mimrová Janka
 32. Mišuthová Eva
 33. Mucha Richard
 34. Reková Mária
 35. Rurová Timea
 36. Súkeník Peter
 37. Tichavská Eva
 38. Valientová Ema
 39. Vranová Klaudia
 40. Žilková Andrea
 41. Žilková Daniela
Plagát k výstave