TVORBA 2022

V stredu 20. apríla 2022 otvorili v Makovického dome výstavu z regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – TVORBA 2022. Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave pod názvom Výtvarné spektrum. Organizátorom regionálneho kola v Žiline je Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Tento rok bolo do súťaže prihlásených viac ako sto diel od 41 neprofesionálnych umelcov. Odborná porota pracovala v zložení akad. mal. Stanislav Lajda, akad. mal. Daniela KrajčováMgr. art. Andrej Mazúr. Pri hodnotení prác kládli členovia poroty z radu profesionálnych umelcov dôraz na silu výpovede diela, celkový výraz, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienky diela, autenticitu, originálnosť rukopisu, technické a kompozičné zvládnutie a farebné cítenie. „Každému jednému výtvarníkovi sme sa snažili vybrať a vystaviť aspoň jednu prácu. Samozrejme, keďže ide o súťaž, bolo potrebné udeliť aj ceny. Je to naozaj dosť ťažké. Niekto môže mať zmysel pre abstraktné umenie, iný viac pre klasiku. Ale aj jedno, aj druhé je dobré. Som presvedčený, že tie práce, ktoré ocenenie dostali, to už sú skoro profesionálne veci“, zhodnotil výsledky súťaže predseda poroty Stano Lajda.

Autori mohli prihlásiť maximálne päť prác v kategóriách:

 • A – MAĽBA
 • B – KRESBA A GRAFIKA
 • C – PRIESTOROVÁ TVORBA

ktoré sa rozlišujú podľa veku a kategórie bez vekového rozlíšenia:

 • D – INSITNÁ TVORBA
 • E – DIGITÁLNA TVORBA
 • F – EXPERIMENT

Návštevníci môžu výstavu v Makovického dome navštíviť do 6. mája 2022 počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod. „Byť obklopený takýmto krásnom je určite veľmi pozitívne. Musím to pripomenúť aj v tejto dobe, kedy sú niektorí ľudia schopní krásno, ktoré iní ľudia vytvárajú ničiť, meniť ho na ruiny a spálenú zem. Ale nedajme sa odradiť a robme stále takéto krásne veci a obohacujme týmito krásnymi vecami nie len seba, ale aj ostatných. Určite každý návštevník, ktorý si príde výstavu pozrieť, tu nájde množstvo krásnych diel.“

Výsledky súťaže

I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – A. kategória – MAĽBA

 1. miesto: Andrea Hellová, SŠUP Žilina – Mesto slonov, Z Ríma
 2. miesto: Daniela Žilková, SŠUP Žilina – kolekcia obrazov na skle
 3. miesto: Aneta Bolibruchová, SŠUP Žilina – kolekcia obrazov

I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – B. kategória – KRESBA A GRAFIKA

 1. miesto: Andrea Žilková, SŠUP Žilina – Inktober
 2. miesto: Denis Mičky, SŠUP Žilina – 4Head
 3. miesto: Timea Rurová, SŠUP Žilina – V núdzi spoznáš priateľa

Čestné uznanie: Gabriela Gažová, Technická univerzita v Košiciach – Dvadsiatym storočím I. – III.

I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – C. kategória – PRIESTOROVÁ TVORBA

Čestné uznanie: Katarína Kvasnicová, SŠUP Žilina – SOLA

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – A. kategória – MAĽBA

 1. miesto: Irena Bohunická, Žilina – Hudba I, II
 2. miesto: Alena Adámková, Žilina – Venezia I, II
 3. miesto: Ingrid Jančíková, Žilina – Ruiny templárskeho zámku I – III

Čestné uznanie: Ľubomír Jančúch, Stránske – kolekcia, Vladimír Mičienka, Kolárovice – kolekcia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – B. kategória – KRESBA A GRAFIKA

 1. miesto: Karolína Michalcová, Brezany – kolekcia
 2. miesto: Eva Mišuthová, Žilina – Kvarteto, Gotika, Janka Mimrová – Dorčíková, Žilina – kolekcia
 3. miesto: Vladimír Knapec, Poluvsie – kolekcia obrazov

Čestné uznanie: Ján Bitušík, Rajec – Voda a krv

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov – C. kategória – PRIESTOROVÁ TVORBA

Čestné uznanie: Pavol Badura, Žilina – kolekcia plastík

Bez rozlíšenia veku

D. kategória – INSITNÁ TVORBA

1. miesto: Ľudmila Gašparíková, Žilina – Modlitba, Rozchod

Čestné uznanie: Marta Martonová, Žilina – Zátišie v lese, Prechádzka v lese

E. kategória – DIGITÁLNA TVORBA

 1. miesto: Sára Lipková, SŠUP Žilina – Povedomá tvár
 2. miesto: Júlia Marcinková, SŠUP Žilina – Face, Richard Mucha, SŠUP Žilina – Trapped

F. kategória – EXPERIMENT

Čestné uznania: Ema Valientová, SŠUP Žilina – Kvitnúca duša

Všetci autori, ktorí získali ocenenie postupujú do krajského kola súťaže, ktoré organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.

Ocenení autori z regionálneho kola súťaže TVORBA 2022

Vystavujúci autori

 1. Adámková Alena, Žilina
 2. Argaláš Miroslav, Žilina
 3. Badura Pavol, Žilina
 4. Bitušík Ján, Rajec
 5. Bohunická Irena, Žilina
 6. Bolibruchová Aneta, SŠUP Žilina
 7. Cengelová Katarína, Žilina
 8. Fuljer Richard, Kotešová
 9. Fraštiová Nela, SŠUP Žilina
 10. Gacíková Renáta, Žilina
 11. Gašparíková Ľudmila, Žilina
 12. Gažová Gabriela, Technická univerzita v Košiciach
 13. Hellová Andrea, SŠUP Žilina
 14. Hertelová Melánia, Žilina
 15. Hlaváč Pavol, Žilina
 16. Horečná Mariana, Žilina
 17. Jančíková Ingrid, Žilina
 18. Jančúch Ľubomír, Stránske
 19. Jurišová Andrea, Žilina
 20. Knapec Vladimír, Poluvsie
 21. Kováčik Jana, Rosina
 22. Kvasnicová Katarína, Žilina
 23. Lipková Sára, SŠUP Žilina
 24. Mačas Tomáš, Lutiše
 25. Marcinková Júlia, SŠUP Žilina
 26. Martinková Mariana, Žilina
 27. Martonová Marta, Žilina
 28. Matejčíková Janka, Žilina
 29. Mičienka Vladimír, Kolárovice
 30. Mičky Denis, SŠUP Žilina
 31. Michalcová Karolína, Brezany
 32. Mimrová Janka, Žilina
 33. Mišuthová Eva, Žilina
 34. Mucha Richard, SŠUP Žilina
 35. Reková Mária, Žilina
 36. Rurová Timea, SŠUP Žilina
 37. Súkeník Peter, Martin
 38. Tichavská Eva, Zástranie
 39. Valientová Ema, SŠUP Žilina
 40. Vranová Klaudia, Žilina
 41. Žilková Andrea, SŠUP Žilina
 42. Žilková Daniela, SŠUP Žilina