Detské folklórne súťaže poznajú svojich víťazov

Viac ako 170 detí sa stretlo v sobotu 23. apríla 2022 v Konzervatóriu Žilina na folklórnom podujatí pod názvom Vítanie jari. Po dvoch pandemických rokoch sa v koncertnej sále žilinského konzervatória uskutočnili regionálne kolá postupových súťažných prehliadok detských folklórnych súborov a hudobného folklóru detí. V  choreografickej súťaži sa predstavilo 5 detských folklórnych súborov a v rámci hudobného folklóru si diváci v preplnenej sále mohli vypočuť 14 súťažných vystúpení.

Medzi účinkujúcimi sa predstavili detské folklórne súbory, spevácke skupiny, ľudová hudba a sólisti zastupujúci regióny Horné Považie a Kysuce. Všetkých súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Agáta Krausová – etnochoreologička a tanečná pedagogička z Katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre, Mária Palásthyová – choreografka z FS Váh v Liptovskom Mikuláši, Janka Veselovská – etnologička a metodička pre folklór z Liptovského kultúrneho strediska, Juraj Jakubík – etnológ a primáš ĽH FSk Javorníček z Hvozdnice a Miloš Bobáň – heligonkár, harmonikár a pedagóg v DFS Terchovček.

Laureátom súťaže detských folklórnych súborov sa stali deti z DFSk Hajovček zo Strečna. Súťaž hudobného folklóru detí mala 4 laureátov v 4 rôznych kategóriách. V krajskom kole súťaže bude Horné Považie reprezentovať Ľudová hudba Detského folklórneho súboru Lieska zo Žiliny, v kategórii spevácke skupiny si titul laureáta vyspievali Vajčovskí junáčkovia z Horného Vadičova reprezentujúci CVČ z Kysuckého Nového Mesta. Medzi sólistami spevákmi získala zlaté pásmo s priamym postupom Anna Kukučiková z DFS Cipovička zo Žiliny a za región Kysuce si priamy postup vyspievalo duo Samuel a Milan Hajnikovci z Horného Vadičova. Prekvapením súťaže bola sólistka inštrumentalistka, iba 6 ročná Šarlotka Tavačová očarila porotu a hrou na heligónke si vyhrala si postup do krajského kola súťaže. Odborná porota sa rozhodla udeliť aj špeciálne ceny. Deti z DFS Nezábudka z Rudiny si odniesli cenu za presvedčivý a prirodzený prejav. Ocenenie za svoju prácu s deťmi získali aj vedúci súborov. Z DFS Hajovček zo Strečna získali uznanie vedúci Ľubica Kučerová a Erik Marcin, a to za dlhoročnú odborno-výskumnú a výchovnú činnosť. Rovnako si špeciálnu cenu za dlhoročnú výchovno-umeleckú činnosť v súbore odniesla vedúca DFS Stavbárik zo Žiliny Danka Šedová.

Záver podujatia patril rozborovému semináru, počas ktorého si vedúci a zástupcovia súťažiacich detí vypočuli od odbornej poroty rady a odporúčania, čo im pomôže pri práci s deťmi, ako zlepšiť tanečnú interpretáciu, dynamiku v choreografii, či ako ďalej rozvíjať deti v ľudovej hudbe a piesňach.

Víťazi oboch súťaží postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 14. mája 2022 v obci Habovka.

Organizátorom podujatia Vítanie jari bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a vyhlasovateľom oboch súťaží bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Kompletné výsledky súťaží na podujatí Vítanie jari:

Regionálne kolo postupovej súťaže detských folklórnych súborov Eniki Beniki:

Zlaté pásmo s priamym postupom: DFSk Hajovček zo Strečna

Strieborné pásmo: DFS Stavbárik zo Žiliny – staršie deti, DFS Stavbárik zo Žiliny – mladšie deti, DFS Nezábudka z Rudiny

Bronzové pásmo: DFS Bylinky z Gbelian

Regionálne kolo postupovej súťaže hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka:

Kategória Ľudové hudby:

Zlaté pásmo s priamym postupom: ĽH DFS Lieska zo Žiliny

Kategória spevácke skupiny:

Zlaté pásmo s priamym postupom: Vajčovskí junáčkovia, CVČ Kysucké Nové Mesto

Strieborné pásmo: Vajčovské spievanky, CVČ Kysucké Nové Mesto

Kategória sólisti inštrumentalisti:

Zlaté pásmo s priamym postupom: Šarlota Tavačová

Kategória sólisti speváci a spevácke duá:

Zlaté pásmo s priamym postupom (región Horné Považie): Anna Kukučíková – DFS Cipovička zo Žiliny

Zlaté pásmo s návrhom na postup (región Horné Považie): Jaromír Labuda – DFS Cipovička zo  Žiliny

Zlaté pásmo s priamym postupom (región Kysuce): Milan Hájnik a Samuel Hájnik – CVČ KNM

Zlaté pásmo: Barbora Pilátová – DFS Stavbárik zo Žiliny

Strieborné pásmo: Jakub Skákala – DFS Stavbárik zo Žiliny, Radoslava Kotrčová – CVČ KNM, Ela Mičundová – CVČ KNM

Bronzové pásmo: Karolína Hrmová a Pavol Hrmo – DFS Bylinky z Gbelian, Nina Mičundová – CVČ KNM, Soňa Kubová – DFS Stavbárik zo Žiliny

Ceny poroty

Ľubica Kučerová a Erik Marcin – vedúci DFS Hajovček zo Strečna: Cena za dlhoročnú odborno-výskumnú a výchovnú činnosť

Dana Šedová – vedúca DFS Stavbárik zo Žiliny: Cena za dlhoročnú výchovno-umeleckú činnosť v súbore

Deti z DFS Nezábudka z Rudiny: Cena za presvedčivý a prirodzený prejav detí