ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ …

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja organizuje regionálnu súťaž v recitovaní a v speve pod názvom „Eniki, beniki, kliki bé…“,
ktorá je určená deťom materských škôl z regiónu Horné Považie.

Súťaž sa uskutoční 14. a 15. júna 2022 v Makovického dome v Žiline.
utorok – 14. júna 2022 o 9.30 – recitácia
streda – 15. júna 2022 o 9.30 – spev: ľudová pieseň alebo umelá pieseň
Hudobný doprovod je možný s hudobným nástrojom, ktorý si je potrebné priniesť.
Za jednu materskú školu môžu súťažiť max. 2 deti v recitácii a 2 deti v speve.

Prosíme, aby ste prihlášku zaslali najneskôr do 30. mája 2022:

  • osobne,
  • alebo na poštovú adresu: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01
    Žilina,
  • alebo preskenovanú s podpisom na e-mailovú adresu: vsvetkovska@vuczilina.sk.
    Organizátor zabezpečuje odbornú porotu, občerstvenie, diplomy a ceny pre deti.

Kontaktná osoba:

Mgr. Viktória Svetkovská

vsvetkovska@vuczilina.sk

+421 041 562 59 56
+421 915 787 299