TVORIVÝ DEŇ S DIERKOVOU KOMOROU

TVORIVÝ DEŇ S DIERKOVOU KOMOROU

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v mesiaci apríl ďalšie bezplatné vzdelávacie podujatie, tentokrát pri príležitosti Svetového dňa dierkovej fotografie. V podkroví Makovického domu v Žiline sa v nedeľu 24. apríla 2022 stretlo deväť kreatívcov, ktorých zaujímal princíp fotografovania cez vlastnoručne vyrobený fotoaparát a tiež celý proces vyvolávania v tmavej komore. Workshopu sa mohol zúčastniť ktokoľvek. Program prilákal nadšencov analógovej fotografie, fotografov pracujúcich s digitálnou technikou, ale prišli aj takí, ktorí len chceli vidieť a vyskúšať si niečo nové. 

Lektor workshopu Jozef Pajerský v úvode účastníkom vysvetlil princíp camery obscury, teda dierkovej komory. Po teoretickej časti sa pustili do samotnej výroby fotoaparátov. V tmavej komore si sami prispôsobili veľkosť svetlocitlivého papiera podľa veľkosti vyrobenej dierkovej komory a pripravení sa vydali do ulíc Žiliny, kde hľadali vhodné objekty pre svoju fotografiu. Za pomoci lektora sa každému podarilo urobiť si svoju prvú fotografiu. Pri vyvolávaní v tmavej komore s očakávaním sledovali siluety a tiene, ktoré sa postupne na papieri zobrazovali. Už prvé pokusy boli u väčšiny účastníkov veľmi vydarené, fotenie a vyvolávanie však nadšene opakovali niekoľkokrát. Neskôr skupina v príjemnej atmosfére diskutovala o svojich výtvoroch. Samotný lektor hodnotil prvú skúsenosť účastníkov s touto technikou veľmi pozitívne. V závere workshopu boli novovzniknuté fotografie uverejnené na celosvetovej stránke dierkovej fotografie pod menom autora. 

Workshopu sa zúčastnili rôzne vekové kategórie. Aj vďaka tejto rozmanistosti a šikovným rukám detí i dospelých účastníkov sa podarilo zastúpiť nižší počet aktívnych slovenských tvorcov a pod titulom WORKSHOP DIERKOVEJ FOTOGRAFIE – KrKS Žilina tak spoločne urobiť symbolickú dierku do sveta. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.